AMAÇLARIMIZ

 • Şehriyâr Derneği, insani değerler ışığında İstanbul’un “medeniyet mekânı olma” hakkını öne çıkartmak ve bu doğrultuda çalışmalar yapmak için ortaya çıkmıştır.

  1- Şehriyâr Derneği olarak biz “kent” denilen mekânların yerini “şehir” dediğimiz belli bir ruha sahip yerlerin almasını,

  2- Medeniyetin ışığını yansıtan, onun değerleri ile hemhal olmuş yerlerin oluşması için kamuoyu oluşturmayı,

  3- Önerdiğimiz medeniyet ruhlu şehirlerin merhameti mimariye yansıttığı, şefkatin ve insanî değerlerin canlı hayatla uyumlu bir formda adalet ve diğerkâmlık ölçüleri ile birleşerek şehirlere hâkim kılınmasını,

  4- Ekonomiden siyasete kadar şehrin bir değer mekânı olmasını ve kendi değerleri ile yoğrulmuş kâmil insanların önünü açabilmesini,

  5- Bunları yapmak için çabalarken sadece mevcut olan eksik ve yanlışlara karşı çıkmakla kalmayıp, bunun yerini alması gerekeni önermeyi, dahası önerdiklerinin de hayata geçerek birer örnek oluşturmasını,

  6- Bütün STK’lar ile siyasetten doğa korumacılığa kadar “Şehir ve Medeniyet” konusu altında ele alınacak her konuda ortak çalışmalar yapayı,

  7- Bu perspektiflerle STK ve diğer tüm kuruluşlar ile kamuoyunu bilgilendirmeyi ve kamuoyu oluşturacak biçimde kültürel, siyasal ve fikri eylemler ve etkinlikler yapmayı,

  hedefleyen bir çalışma yöntemi benimsenecektir.

  NASIL ÇALIŞACAĞIZ?

  1. Şehriyâr olarak öncelikle aksaklığını gördüğümüz, hissettiğimiz konuları tespit etmek,

  2. Tespit edilen konuda ilgili birimleri haberdar ederek o aksaklıkların giderilmesini talep etmek,

  3. İşleyişle ilgili kimi önerilerimizi ilgili birimlere ileterek oluşan aksaklıkların giderilmesi için çalışmak,

  4. Platform olarak şehir ve medeniyet konusunda tüm iletişim araçlarından faydalanarak kamuoyunu şehrine ve medeniyetine sahip çıkmak için bilgilendirme çalışmaları yapmak,

  5. Bilgilendirme çalışmaları ekseninde kitap, dergi vb. yazılı araçlara, paneller, konferanslar, uluslararası toplantılar yapmak,

  6. Siyasi kurum ve kuruluşlarla bu eksende ortak projeler ile şehir medeniyetinin hayata kazandırılması için yapılacak her tür çalışmayı gerçekleştirmek,

  yönünde bir yol izleyeceğiz

  HİZMETLER

  Şehir kapsamına giren her konu derneğimizin çalışma ve faaliyet alanında yer alır:

  • İstanbul üzerine şehir ve şehir kimliği araştırmaları yapmak,

  • Bu konuda yarışmalar, konferanslar vb akademik çalışmalar yapmak,

  • Diğer STK’lar ile birlikte şehir üzerine ortak faaliyetler yürütmek, şehirle ilgili her konuda her kesimle birlikte çalışma yapmak, faaliyet alanında yer alır.

  KOMİSYON BİRİMLERİ

  1. Şehir yaşam hukuku ve İnsan Hakları

  2. Kültür ve Sanat (Sinema / Müzik/ Tiyatro/ Geleneksel Sanatlar)

  3. Edebiyat

  4. Moda

  5. Tarih

  6. Mimari

  7. Şehir planlama ve ulaşım

  8. Sağlık ve Sosyal Haklar

  9. Çevre

  10. Hayvan Hakları

  11. Eğitim

  12. Spor

  13. Medya ve İletişim

  14. Tanıtım ve Halkla ilişkiler

  15. Şehir ve medeniyet değerleri

  16. Stratejik planlama (AR-GE)

  17. Ekonomi ve İş Yaşamı

  18. Turizm