ÜYELİK

ÜYELİK ŞARTLARI:
  • T.C vatandaşı olmak
  • İstanbul da yaşıyor olmak
  • Üye başvuru belgesinin doldurulması
  • Yönetim kurulundan iki üyenin desteğini almış olmak
  • 1 yıllık aidat ödemek


Not: Üyelik başvuru formu doldurulduktan sonra Şehriyar derneğine teslim edilmesi gerekmektedir.

ÜYELİK FORMU

Adı-Soyadı
T.C Kimlik No
Tabiiyeti
Anne adı
Baba Adı
Cinsiyeti
Mesleği
Telefon
E-mail Adresi
Ulaşabileceğimiz Yakını
Üye Olduğu Diğer Kuruluşlar Ve Görevleri
Adres
Referans olan Şehriyar Üyeleri
Şehriyar Derneği’nin tüzüğünü okudum. Hükümlerini aynen kabul ediyorum. Üyeliğe kabulümü arz ederim. …./.…/ 20….
Adı Soyadı:
İmza:
Yukarıda adı geçen kişinin Şehriyar Derneği üyeliğinin kabulünü teklif ederiz.
…./.…/ 20….
Yönetim Kurulun Üyesi
İmza
Yönetim Kurulun Üyesi
İmza
Yönetim Kurulu Kararı